מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת 2 טרקטורונים מתוצרת בומברדיה קנדה פומבי 13/05/2024 23/05/2024
13:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת רכב יונדאי סונטה היברידית פומבי 13/05/2024 23/05/2024
13:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית 08/05/2024 05/06/2024

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 55/24 לתפקיד מזכיר/ת משרד ברשות מקומית פנימי/חיצוני 20/05/2024 05/06/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 54/24 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 20/05/2024 05/06/2024
10:00
מכרז מס' 56/24 לתפקיד תובע/ת עירוני/ת (מנהל/ת תחום פלילי) פנימי/חיצוני 20/05/2024 05/06/2024
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 53/24 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת פנימי/חיצוני 12/05/2024 28/05/2024
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 28/03/2022

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 57/24 לתפקיד מ"מ מדריכ/ה בתכנית הביתית לאמהות עולות 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא מס' 56/24 לתפקיד ממלא/ת מקום פרויקטור/ית לליווי עולי בני מנשה בשפת קוקי 20/05/2024 23/05/2024
10:00
קול קורא מס' 58/24 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא מס' 61/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במט"ל לנערים 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא מס' 59/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית משפחה במרכז עוצמה 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא מס' 60/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא 62/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית אזרחים ותיקים 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא מס' 54/24 לתפקיד עו"ס/ית משטרה 08/05/2024 22/05/2024
10:00
קול קורא מס' 55/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית משפחה 08/05/2024 22/05/2024
10:00

עבור לארכיון המכרזים