מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 5/23 למתן שירותי אדריכלות עיר עבור עירית נוף הגליל והועדה המקומית לתכנון ובניה נוף הגליל פומבי 05/02/2023 02/04/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 12/23 למתן שירותי קידום וטיפול בתכניות מתאר מקומיות ו/או תכניות מפורטות עבור עירית נוף הגליל והועדה המקומית לתכנון ובניה נוף הגליל פומבי 05/02/2023 02/04/2023
12:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ''א חיצוני מס' 4/23 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה חיצוני 21/03/2023 05/04/2023
10:00

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 37/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) 19/03/2023 02/04/2023
10:00
קול קורא מס' 36/23 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה 19/03/2023 02/04/2023
10:00
קול קורא מס' 35/23 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים 19/03/2023 02/04/2023
10:00
קול קורא מס' 34/23 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה 19/03/2023 02/04/2023
10:00
קול קורא מס' 38/23 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות 19/03/2023 02/04/2023
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 28/03/2022

עבור לארכיון המכרזים