העיר מצויה בין יערות ורובה נשמרה כמה שאפשר. 70% משטח העיר הינו שטח ירוק.