הארכיון העירוני שוכן בבנין העיריה והוא פועל על פי חוק הארכיונים אשר חוקק בינואר 1955. חוק זה מהווה את המסגרת המשפטית המנהלית והמקצועית לניהול מערכת הארכיונים במדינה.
ארכיון הרשות המקומית משמש בו בעת - הן כשלוחה של גינזך המדינה לצורך שמירת החומר ופתיחתו לציבור על פי "תקנות העיון בחומר ארכיוני" הנילוות לחוק הארכיונים והן כמקור לתיעוד ההסטוריה של העיר.
 
בתפקידו על שמירת החומר כחוק - ארכיון הרשות מופקד על ביצוע שלוש פונקציות עיקריות:
1. טיפול ברשומות פעילות(בתיקיונים)
2. טיפול ברשומות פעילות למחצה
     א.  הערכה ובעור 
     ב . הפקדה וניהול מגנזה
3.טיפול ברשומות הראויות לשמירה לצמיתות(ארכיון היסטורי).
 
קהלי היעד של הארכיון הם:
1. יחידות הרשות המקומית ויחידות הסמך.
2.  נבחרי וחברי מועצת העיר.
3.  עיתונאים ואנשי תקשורת.
4.  בתי משפט.
5.  הציבור הרחב.

 

הודעה מטעם מנהל הארכיון העירוני לתושבי העיר שברשותם חומר ארכיוני:
תושבי העיר שברשותם חומר ארכיוני-הסטורי מימיה ושנותיה הראשונים של נוף הגליל (תמונות, מסמכים) מוזמנים להעבירו לארכיון העירייה. לבקשת שולחי חומר הסטורי, ניתן יהיה לבצע העתקים ולהחזיר את החומר המקורי לשולחים. החומר ישמש לתיעוד ההסטוריה של נוף הגליל ויהווה נדבך נוסף לתיעוד עבר ומורשת העיר.

 

ב ב ר כ ה,
לאה ספיר, מנהל, הארכיון העירוני
בית העירייה, שדרות מנחם אריאב 16, קומה (1-)
טל. 053-762-0147