מדריך להסכם פינוי בינוי - הרשות להתחדשות עירונית

הסכם פינוי בינוי לדוגמא

מדריך דיירים לעקרונות התקשרות עם היזם

תכנית עבודה מומלצת לנציגות דיירים

כתב הסמכת הנציגות והתחייבותם כלפי הדיירים