שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.

הצהרה
משפחות שבראשן "הורה עצמאי"-תשנ"ב 1992

 

אני החתום /החתומה מטה מצהיר/ה בזאות, שאני הורה עצמאי כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן "הורה עצמאי", התשנ"ב 1992 שמשמעותו "תושב ישראל שאינו נשוי , ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו ואשר באחזקתו ילד הנמצא עמו".

כמו כן ידוע לי, שזכותה של עיריית נוף הגליל לאמת פרטים אלו.

אם ייצא כי מסרתי פרטים לא נכונים, רשאית העירייה לבטל את ההנחה ולחייבני רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

 

ולראיה באתי על החתום

Browser not supported