1. גולן 2 גוש 17731 חלקה 26
  2. גולן 5 גוש 17731 חלקה 8
  3. גולן 15 גוש 17731 חלקה 24
  4. הזית 7 גוש 17833 חלקה 4
  5. סביון 8 גוש 17746 חלקה 16
  6. איריס 6 גוש 16535 חלקה 85
  7. חרמון 25 גוש 17734 חלקה 35
  8. רימון 11 גוש 17741 חלקה 56
  9. יודפת 29 גוש 17734 חלקה 3
לכל שאלה יש לפנות לרכז המבנים המסוכנים- אלכסנדר אורסו בטלפון: 052-6915958
אלכס גדלקין
ממונה על רישוי עסקים ויו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה
04-6478815
052-4732331
אלכסנדר אורסו
מפקח תכנון ובנייה
04-6478866
 
חברי ועדה:
בני קונפורטי
גזבר וראש מנהל כספים
04-6478818
רומן שמעוני
מנהל אגף הכנסות וגבייה
04-6478844
054-4947770
אתי בוצין
מהנדסת הרשות
עדי מלכה
מנכ"ל העירייה
04-6478841
054-2508558
איריס בורמיל
מנהלת אגף
04-6478807
053-2226863
עו"ד אורטל בוסידון אולגן
משנה ליועמ"ש
04-6478849