אגרות הצמדה למדד:

 

חוק עזר(אגרת תעודת אישור) התשפ"ב 2022

חוק עזר לנצרת עילית (אגרת תעודת אישור) תשנה-1995

חוק עזר לנצרת עילית (הצמדה למדד) תשמד-1984

 

איכות הסביבה:

חוק עזר לנצרת עילית (רחצה בבריכת שחייה) תשנז-1997

חוק עזר לנצרת עילית (שמירת איכות הסביבה) תשסא-2001

 

ביוב ותיעול:

חוק עזר לנצרת עילית (תיעול) התשע"ט-2019

חוק עזר לנצרת עילית (אגרת ביוב) תשלו-1976

חוק עזר לנצרת עילית (ביוב) תשלו-1976

 

 בנייה:

חוק עזר לנצרת עילית (סלילת רחובות) התשע"ט-2019

חוק עזר לנצרת עילית (תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה) תשמח-1988

מרחב תכנון מקומי נצרת עילית - צו התכנון והבנייה - תשסב-2002

חוק עזר לנצרת עילית שטחים פתוחים - התשע"ט-2019

 

בעלי חיים:

חוק עזר לנצרת עילית (החזקת בעלי חיים) תשסב-2002

חוק עזר לנצרת עילית (פיקוח על כלבים וחתולים) תשנח-1998

חוק עזר לנצרת עילית (פקוח על כלבים), תשנ"ה – 1995


בשר:

חוק עזר לנצרת עילית (בדיקת בשר עוף ומוצריו) תשסא-2001

חוק עזר לנצרת עילית (שחיטת עופות) תשלד-1973
 

 מים:

חוק עזר לנצרת עילית (אספקת מים) תשמד-1984

 

עבירות קנס: ‏

צו העיריות - עבירות קנס - תשלא–1971
 

שילוט:

חוק עזר לנצרת עילית (שילוט) (תיקון), התשפ"א-2020

חוק עזר לנצרת עילית (שילוט) התשע"ט-2019

 

שירותי אמבולנס:

חוק עזר לנצרת עילית (שירות אמבולנס) תשס-2000

 

שירותי קבורה:

חוק עזר לנצרת עילית (שירותי קבורה נוספים) תשסא-2001

 

 תחבורה:

חוק עזר לנוף הגליל (העמדת רכב וחנייתו) תשפ"ב-2022

 

תחום עיריית נוף הגליל:

תחום עיריית נצרת עילית - אכרזת העיריות - שינוי תחום עיריית נצרת עילית - תשס–2001

תקנות לשינוי שם העיר - התשע"ט-2019