לנוחיותכם רשימת טלפונים חיוניים

שם טלפון 
משטרה (מוקד ארצי) 100 
מגן דוד אדום (מוקד מקומי) 101
כיבוי אש (מוקד מקומי)  102
חברת החשמל 103
פיקוד העורף 104
תחנת משטרה (מקומית) 04-6029444
איכות הסביבה (מחוז צפון) 04-6059100
מי נעם (מוקד תקלות) 1800-306-366
רשות החנייה 04-6478972
מוקד בירורים ותשלומים – אגף הגבייה 07-22240842