טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג פרוטוקול פרוטוקול נגיש
ועדת כספים מס 18/11/2022 צפייה צפייה
ועדת כספים מס 18/10/2022 - צפייה
ועדת כספים מס 03/10/2022 מן המניין צפייה -
ועדת כספים מס 30/09/2022 מן המניין צפייה -
ועדת כספים מס 29/09/2022 מן המניין צפייה -
ועדת כספים מס 21/09/2022 מן המניין צפייה -
ועדת כספים מס 14/07/2022 מן המניין צפייה -
ועדת כספים מס 19/05/2022 מן המניין צפייה -
ועדת כספים מס 09/03/2022 מן המניין צפייה -
ועדת כספים מס 17/02/2022 מן המניין צפייה -
ועדת כספים מס 29/12/2021 מן המניין צפייה -
ועדת כספים מס 25/10/2021 מן המניין צפייה -
ועדת כספים מס 5 22/06/2021 - צפייה
ועדת כספים מס 5 31/05/2021 - צפייה
ועדת כספים מס 4 20/05/2021 - צפייה
ועדת כספים מס 3 27/04/2021 - צפייה
ועדת כספים מס 2 18/02/2021 צפייה -
ועדת כספים מס 0 27/01/2021 צפייה צפייה
ועדת כספים מס 0 13/01/2021 צפייה צפייה
ועדת כספים מס 2611 26/11/2018 צפייה צפייה
ועדת כספים מס 2503 25/03/2018 מן המניין - צפייה
ועדת כספים מס 3112 31/12/2017 מן המניין - צפייה
ועדת כספים מס 2311 23/11/2017 מן המניין - צפייה
ועדת כספים מס 2808 28/08/2017 מן המניין - צפייה
ועדת כספים מס 908 09/08/2017 מן המניין - צפייה
ועדת כספים מס 2007 20/07/2017 מן המניין - צפייה
ועדת כספים מס 1306 13/06/2017 מן המניין - צפייה
ועדת כספים מס 2452017 24/05/2017 מן המניין צפייה -
ועדת כספים מס 1405 14/05/2017 מן המניין - צפייה
ועדת כספים מס 2203 22/03/2017 מן המניין - צפייה
ועדת כספים מס 1302 13/02/2017 מן המניין - צפייה