טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג פרוטוקול פרוטוקול נגיש
וועדת תמיכות מס 03/04/2022 מן המניין צפייה -
וועדת תמיכות מס 04/11/2021 מן המניין צפייה -
וועדת תמיכות מס 2701 27/01/2020 צפייה -
וועדת תמיכות מס 1601 16/01/2020 צפייה -
וועדת תמיכות מס 2910 29/10/2019 צפייה -
וועדת תמיכות מס 2503 25/03/2019 - צפייה
וועדת תמיכות מס 3012 30/12/2018 - צפייה
וועדת תמיכות מס 611 06/11/2018 - צפייה
וועדת תמיכות מס 1601 16/01/2018 מן המניין - צפייה
וועדת תמיכות מס 1311 13/11/2017 מן המניין - צפייה
וועדת תמיכות מס 210 02/10/2017 מן המניין - צפייה
וועדת תמיכות מס 3017 30/07/2017 מן המניין - צפייה