יעוד

ניהול פארק תעשייה " ציפורית" מול היזמים הקיימים והפוטנציאלים, הרשות המקומית ומשרדי הממשלה.

שיווק פארק התעשייה ציפורית, ניהול ותחזוקה , קידום ופיתוח פארק התעשייה ציפורית.

 

תחומי אחריות

  • ליווי היזמים במגעם עם רשויות השלטון בתהליך הקצאת המגרשים והקמת המפעל.
  • הצגת עמדת מנהלת פארק התעשייה באשר להקצאת קרקע ליזם בפטור ממכרז בפני משרד הכלכלה.
  • ייזום וגיבוש תכניות לשיפור אזור פארק התעשייה ויישומן
  • תאום פעולות הנדסיות ואחרות של היזמים, של הרשות המקומית ושל כל גורם אחר הפעיל בשטח
  • עבודה הן עם גופים פרטיים והן עם גופים ממשלתיים
  • עבודה אינטגרטיבית בסוגיות רב- תחומיות ראייה מערכתית ורב מגזרית ויצירת שיתופי פעולה מורכביםיכולת בניית תהליכים ארוכי טווח

 

שעות קבלת קהל 

בתאום מראש

 

בעלי תפקידים באגף תעשייה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
סרגיי זלוטניק מנהל 046057400 053-7685293 049593209 [email protected]
ויקי דולגוב מזכירה 04-6057400 04-9593209 [email protected]