שם הדוח  תאריך 
איכות המים
דוח שנתי 2017 - מי נעם  
דוח איכות המים 2017 01/12/2017
דוח איכות המים 2016  01/12/2016
דוח איכות המים 2015  01/12/2015
דוח איכות המים 2014  01/12/2014
תוכנית ניטור ובקרה איכות שפכי תעשייה 2017-2018 2018
מיחזור
דגימת פח כתום 16/04/2020
דגימת פח כתום 11/03/2020
דגימת פח כתום 14/01/2020
דגימת פח כתום 30/10/19
דגימת פח כתום 03/07/19
דגימת פח כתום 26/06/19
דגימת פח כתום 19/02/19
דגימת פח כתום 15/01/19
דגימת פח כתום 8/10/2018
דגימת פח כתום 19/06/2018
מיחזור- מה נכנס לאיזה פח 5/2018
דגימת פח כתום 12/02/2018
דגימת פח כתום  22/01/2018
דגימת פח כתום  18/12/2017
דגימת פח כתום  27/11/2017
דגימת פח כתום  31/07/2017
דגימת פח כתום  17/07/2017
דגימת פח כתום  19/06/2017
דגימת פח כתום  29/05/2017
דגימת פח כתום  26/12/2016
דגימת פח כתום  21/11/2016
דגימת פח כתום 26/09/2016
קרינה  
רשימת אנטנות בתחום שיפוט נצרת עילית 2018
דוח בדיקת קרינה - בית ספר ‏שובו מעורב 06/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר ‏קשת 06/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר עצמון 05/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר נטופה 06/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר מנחם בגין 06/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר כרמל 06/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר כסולות 05/05/2015
דוח בדיקת קרינה - ‏ישיבה‏ תיכונית 06/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר ‏יודפת 06/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר חט"ב ‏וחט"ע ‏אורט ‏שרת 06/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר מקיף‏ ע"ש‏ יגאל‏ אלון‏ 06/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית סםפר חב"ד נצרת עילית  06/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר גולן נצרת עילית  05/05/2015
דוח בדיקת קרינה - חט"ע ‏בית‏ רבקה ‏חב"ד 06/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר ארבל נצרת עילית  05/05/2015
דוח בדיקת קרינה - בית ספר ארבל נצרת עילית  22/05/2013
דוח בדיקת עוצמת קרינה - בבית ספר כסולות  19/03/2013
דוח בדיקת קרינה - בית סםפר חב"ד נצרת עילית  22/05/2013
דוח בדיקת קרינה - בית ספר גולן נצרת עילית  22/05/2013
דוח בדיקת קרינה - בית ספר כסולות נצרת עילית  22/05/2013
דוח בדיקת קרינה - בית ספר יודפת נצרת עילית  22/05/2013
דוח בדיקת קרינה - בית ספר מנחם בגין נצרת עילית  22/05/2013
דוח בדיקת קרינה - בית ספר כמל נצרת עילית 22/05/2013
דוח בדיקת קרינה - בית ספר עצמון נצרת עילית  22/05/2013
דוח בדיקת קרינה - בית ספר נטופה נצרת עילית  22/05/2013
דוח בדיקת קרינה - בית ספר קשת נצרת עילית  22/05/2013
דוח בדיקת שדה מגנטי במוסדות חינוך 2013 10/02/2013