יעוד

מחלקת גני הילדים אמונה על החינוך לילדים בגילאי 3 עד 6 בגני הילדים בעיר, בהלימה ליעוד אגף החינוך ובהתאמה לעקרונות החינוך בגיל הרך ולמאפייניו.

 

תחומי אחריות

  • ביצוע רישום ושיבוץ ילדים תושבי העיר לגני הילדים בעיר.
    שימו לב: להוסיף מידע על הרישום
  • ניהול והטמעת תכניות לגיל הרך המותאמות לצרכי הילדים בכל גן.
  • קידום ויזום תכניות לגיל הרך לפיתוח כישורים קוגניטיביים וחברתיים מותאמים גיל.
  • טיפוח והעצמת סייעות הגנים להשבחת ההון האנושי בגיל הרך.
  • ניהול והובלה של מרכזי ההעשרה העירוניים לגיל הרך: המרכז המוסיקלי והמרכז המדעי.
  • מתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים בגיל הרך.
  • הובלת ארועים עירוניים ייחודיים לילדי הגיל הרך, להוריהם ולקהילה.

 

בעלי תפקידים

בעלי תפקידים בגני ילדים
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
עינב סויסה מנהלת מחלקת גנים 04-6478941 052-6130888 [email protected]
עירית שאנן מנהלת מדור גני ילדים. 04-6478947 04-6575830 [email protected]
חנה רבקין מרכזת גני כוח 04-6478942 [email protected]

 

קישורים והפניות