יעוד

לקדם את העיר לרמת איכות סביבה מיטבית ולאפשר לתושבי העיר, לבעלי העסקים, לעובדים ולמבקרים בה לקבל מענה אופטימאלי לבעיות הסביבה תוך איזון בין התפתחות העיר מחוז, לבין צרכיה הסביבתיים.

תחומי אחריות

  • פסולת- מיחזור הפסולת, צריכה נבונה
  • אנרגיה- אנרגיה ירוקה, חיסכון אנרגטי, מנורות LED, פנלים סולאריים
  • זיהום סביבתי
  • טיפוח טבע- ימי ניקיון עירוניים, צעדה עירונית
  • קידום אורח חיים מקיים- ידע, טכנולוגיות, הסברה
  • קהילה-שיתוף תושבים, גינות קהילתיות וכד'
  • קידום תחום איכות הסביבה במערכת חינוך- בתי ספר וגנים ירוקים

לפרטים נוספים לחץ כאן

שעות קבלת קהל 

בתאום מראש    

בעלי תפקידים