מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 23/10 - לניהול מנהלת הסכם גג, לפיתוח, לתשתיות, לבניית מבני ציבור ומוסדות חינוך בנוף הגליל פומבי 22/01/2023 26/02/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 07/23 ביצוע עבודות בינוי ופיתוח - הרחבת בית העלמין – שער ד בנוף הגליל פומבי 17/01/2023 16/02/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 6/23 - לביצוע עבודות להקמת פארק מים נוף הגליל פומבי 12/01/2023 31/01/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 50/22 למתן שרותי עיקור/סירוס חתולי רחוב פומבי 09/01/2023 02/02/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 48/22 השכרת קיוסקים במתחם אצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 11/12/2022 30/01/2023
13:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
למתן שירותי ליווי אדריכלי/תכנוני, כלכלי ומשפטי לעירייה והועדה המקומית בדיוני הועדה הגיאוגרפית פומבי 15/03/2022

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ"א פנימי\חיצוני מס' 23/8 לתפקיד מזכירת אגף החינוך הדתי-חרדי חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 23/9 לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 23/10 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/11 מדריך/ת קידום נוער חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/12 לתפקיד מדריך\ה חינוכי מאתר במט"ל )מרכז טיפול לנערים( חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/13 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 23/14 לתפקיד עו"ד ממונה תחום מכרזים וחוזים חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/7 לתפקיד מלווים בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 23/9 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/10 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/11 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/12 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/13 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/11 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 28/03/2022

עבור לארכיון המכרזים