מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 34/22 ביצוע עבודת חפירות וגילוי קברים בבית העלמין בנוף הגליל פומבי 03/10/2022 27/10/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 37/22 לקבלת זכות חסות/מיתוג (Naming right) באצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל ספטמבר 2022 פומבי 22/09/2022 31/10/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 33/22 לשדרוג תאורת מגרש אימונים במתחם אצטדיון גרין פומבי 21/09/2022 27/10/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 30/22 לקבלת שירותי אחזקת מתקני חשמל באצטדיון גרין פומבי 21/09/2022 27/10/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 38/22 לתכנון שדרוג היכל התרבות וכיכר העיר בעיר נוף הגליל פומבי 19/09/2022 20/11/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 31/22 למתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטי מינהל ההנדסה בעיריית נוף הגליל פומבי 19/09/2022 19/10/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 28/22 לקבלת שירותי קידום וטיפול בתכניות מתאר מקומיות ו/או תכניות מפורטות שהוגשו לוועדת התכנון והבניה המקומית נוף הגליל פומבי 04/09/2022 30/10/2022
12:00
מכרז פומבי מספר 13/22 לאספקת שרותי תחזוקה למערכות מיזוג מרכזיות פומבי 25/07/2022 31/10/2022
12:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
למתן שירותי ליווי אדריכלי/תכנוני, כלכלי ומשפטי לעירייה והועדה המקומית בדיוני הועדה הגיאוגרפית פומבי 15/03/2022

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/83 לתפקיד מרכז תחום הגיל הרך )לידה עד שלוש( חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כח אדם פנימי\חיצוני מס' 22/95 לתפקיד מנהל\ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה)מנהל\ת אגף( חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/98 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/101 לתפקיד מנהל/ת מחלקת ספורט חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/102 לתפקיד מרכז תחום הטיפול בעולים מאוקראינה ורוסיה חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/103 לתפקיד רכז/ת רשותי פיתוח קריירה חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 97/22 לתפקיד פרויקטור/ית לעידוד עלייה לעולים מחבר העמים חיצוני 28/09/2022 18/10/2022
10:00

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 22/84 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 03/10/2022 18/10/2022
10:00
קול קורא מס' 22/81 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 03/10/2022 18/10/2022
10:00
קול קורא מס' 22/80 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 03/10/2022 18/10/2022
10:00
קול קורא מס' 22/79 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה ועו"ס\ית קהילתי שיקום שכונות פומבי 03/10/2022 17/10/2022
10:00
קול קורא מס' 22/78 מ"מ למנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי פומבי 02/10/2022 17/10/2022
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 28/03/2022

עבור לארכיון המכרזים