מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי 43/23 קבלני מסגרת לביצוע תשתיות עירוניות נוף הגליל פומבי 02/11/2023 30/11/2023
23:59
מכרז פומבי מס' 34/23: למתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקט תכנון והקמה של היכל תרבות ברקוביץ' בנוף הגליל פומבי 30/10/2023 07/12/2023
12:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת אופנוע פומבי 27/11/2023 04/12/2023
11:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית נוף הגליל 16/11/2023 30/11/2023
12:00

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 117/23 לתפקיד מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 פנימי/חיצוני 26/11/2023 12/12/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 116/23 לתפקיד רכז/ת דיגיטלי/ת בתוכנית רשת מקומית – קהילה לדורות פנימי/חיצוני 26/11/2023 12/12/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 115/23 לתפקיד רכז/ת חברתי/ת בתוכנית רשת מקומית – קהילה לדורות פנימי/חיצוני 26/11/2023 12/12/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 114/23 לתפקיד עו"ס/ית מנהל/ת לתכנית רשת מקומית – קהילה לדורות חיצוני 22/11/2023 10/12/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 111/23 פסיכולוג/ית חינוכי/ית 15/11/2023 03/12/2023
10:00

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 126/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) 21/11/2023 05/12/2023
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 28/03/2022

עבור לארכיון המכרזים