מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 16/23 למתן שירותי אדריכלות עיר ושירותי בדיקה קידום וטיפול בתכניות מתאר מקומיות ו/או תכניות מפורטות עבור עירית נוף הגליל והועדה המקומית לתכנון ובניה שליד עירית נוף הגליל פומבי 14/05/2023 12/06/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 15/23 לתכנון מבנה ומתחם של מרכז חינוכי אזורי של יד ושם בנוף הגליל פומבי 11/05/2023 12/06/2023
12:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ''א חיצוני מס' 68/23 לתפקיד מלווים בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 04/06/2023 18/06/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 70/23 לתפקיד רכז/ת רשותי חברה וקהילה חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 71/23 לתפקיד מנהל/ת מרכז השכלה – היל"ה במחלקת קידום נוער חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 72/23 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 73/23 לתפקיד מדריך\ה חינוכי מאתר במט"ל (מרכז טיפול לנערים) חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 74/23 לתפקיד חשמלאי מוסמך חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 75/23 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות חינוך )קב"ט מוסה"ח( חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
10:00

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 62/23 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 04/06/2023 18/06/2023
10:00
קול קורא מס' 63/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) פומבי 04/06/2023 18/06/2023
10:00
קול קורא מס' 64/23 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות פומבי 04/06/2023 18/06/2023
10:00
קול קורא מס' 65/23 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה פומבי 04/06/2023 18/06/2023
10:00
קול קורא מס' 66/23 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 04/06/2023 18/06/2023
10:00
קול קורא מס' 67/23 לתפקיד עו"ס משפחה לטיפול בהזנחת ילדים משפחות-מיזם מפגש פומבי 04/06/2023 18/06/2023
10:00
קול קורא מס' 68/23 ממלא\ת מקום לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 04/06/2023 18/06/2023
10:00
קול קורא מס' 69/23 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 04/06/2023 18/06/2023
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 28/03/2022

עבור לארכיון המכרזים