שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.

פרטי מועמד
פרטי מועמד (חובה) שדה חובה
פרטים אישיים של המועמד (מיועד לאישה ולגבר כאחד)
שם משפחהשם פרטישם משפחה בלועזיתמספר זהותשם משפחה קודםתאריך השינוי
מין
מין (חובה) שדה חובה
מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
הרשעה בבית משפט אזרחי/צבאי
הרשעה בבית משפט אזרחי/צבאי (חובה) שדה חובה
נפתח תיק בבימ"ש אזרחי/צבאי
נפתח תיק בבימ"ש אזרחי/צבאי (חובה) שדה חובה
פרטים (חובה) שדה חובה
מספר המכרזתאור המשרהשם היחידה
פרטים על השכלה - יסודית/תיכונית (חובה) שדה חובה
שם בית הספרמקום הלימודיםשנות לימוד/תאריך סיוםמקצוע עיקרי
פרטים על השכלה - מקצועית
שם בית הספרמקום הלימודיםשנות לימוד/תאריך סיוםמקצוע עיקרי
פרטים על השכלה - גבוהה
שם בית הספרמקום הלימודיםשנות לימוד/תאריך סיוםמקצוע עיקריתואר נרכש
ידיעת שפות- עברית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור
סמן : שליטה מלאה (+) שליטה חלקית (-)
ידיעת שפות- אנגלית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור
סמן : שליטה מלאה (+) שליטה חלקית (-)
ידיעת שפות- ערבית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור
סמן : שליטה מלאה (+) שליטה חלקית (-)
ידיעת שפות- רוסית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור
סמן : שליטה מלאה (+) שליטה חלקית (-)
לא- סיבה כן-מתאריך עד תאריך מספר אישי דרגת שיחרור
פרטי קורסים והשתלמויות
נערך מטעםתעודת גמרשם הקורס/והשתלמויותמשך הקורסמועד סיום
פרט תעסוקה נוכחית וקודמת
שם וכתובת של מקום העבודהתאריכי תקופת העבודההתפקידסיבת הפסקת העבודה
התחל מהתעסוקה האחרונה-הנוכחית,כולל העירייה
קרובי משפחה בעירייה: עובדי עירייה / נבחרי ציבור
שם משפחהשם פרטימספר זהותתפקיד בעירייה יחידהיחס קרבה
אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי
שם משפחהשם פרטיתפקיד/מקצועכתובתמס' טלפון
כגון ציון לשבח,פרסי עידוד,מבצעים מיוחדים

אני מציע/ה בזה את מועמדותי למשרה הפנויה הנוכחית לעיל ומצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס הזה , נכונים.

Browser not supported