מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
החלטת ועדת שלושה מתאריך 21.4.24 פומבי 05/05/2024 12/05/2024
10:00
מכרז פומבי מס' 24/16 למתן שירותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, טיפול בתקציבים וניהול תב"רים עבור עירית נוף הגליל פומבי 17/04/2024 15/05/2024
10:00
מכרז פומבי מס' 14/24: לרכישת משאית 7.5 טון מסוג איסוזו או שווה ערך עם מנוף סל פומבי 02/04/2024 09/05/2024
13:00
מכרז פומבי מס' 12/24 למתן שירותי חשבות עבור מינהלת הסכם גג בעיריית נוף הגליל פומבי 01/04/2024 01/05/2024
12:00
מכרז פומבי מס 13/24 למתן שרותי הפעלת סייעות צמודות ו/או רפואיות לילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרת החינוך החרדי הרגיל פומבי 06/03/2024 01/04/2024
12:00
מכרז פומבי מס' 8/24 למתן שירותי הפעלת תכנית ניצנים במסגרות החינוך החרדי (גנים ובתי ספר) בנוף הגליל פומבי 14/02/2024 03/03/2024
12:00
מכרז פומבי מס' 11/24 ביצוע עבודות תחזוקה שוטפות למדשאות הספורט ומגרש כדורגל סינתטי באצטדיון הכדורגל העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 12/02/2024 26/02/2024
12:00
מכרז פומבי מס' 9/24: השכרת קיוסקים במתחם אצטדיון רובד נוער בנוף הגליל פומבי 05/02/2024 18/03/2024
12:00
מכרז פומבי מס 5/24 לאספקת שירותי הזנה למסגרות חינוך (גני ילדים ובתי ספר) בנוף הגליל פומבי 01/02/2024 18/03/2024
12:00
מכרז פומבי מס' 4/24 למתן שירותים לאגף ההכנסות והגבייה, ושרותי ניהול מערך החנייה והפקוח באגף ההכנסות והגבייה בעיריית נוף הגליל פומבי 30/01/2024 20/02/2024
12:00
מכרז פומבי מס' 7/24 רכישת רכב וואן סגור עבור עיריית נוף הגליל פומבי 28/01/2024 18/03/2024
12:00
מכרז פומבי מס' 6/24: למתן שירותי ייעוץ משפטי עבור מנהלת הסכם גג בעיריית נוף הגליל פומבי 24/01/2024 15/02/2024
12:00
מכרז פומבי מס' 2/24 למתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים עבור עיריית נוף הגליל פומבי 15/01/2024 12/02/2024
12:00
מכרז פומבי מס' 33/23 - למתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקט תכנון והקמה של מרכז חינוכי אזורי של יד ושם פומבי 14/01/2024 12/02/2024
12:00
מכרז פומבי מס 3/24 למתן שרותי הפעלת סייעות צמודות ו/או רפואיות לילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרת החינוך החרדי הרגיל פומבי 14/01/2024 29/01/2024
12:00
מכרז פומבי מס' 1/24 השכרת קיוסקים במתחם אצטדיון רובד נוער בנוף הגליל פומבי 09/01/2024 23/01/2024
12:00
מכרז פומבי 43/23 קבלני מסגרת לביצוע תשתיות עירוניות נוף הגליל פומבי 02/11/2023 30/11/2023
23:59
מכרז פומבי מס' 34/23: למתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקט תכנון והקמה של היכל תרבות ברקוביץ' בנוף הגליל פומבי 30/10/2023 07/12/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 23/39 למתן שירותי ייעוץ משפטי ולי טיגציה בתחום הנזיקין עבור עיריית נוף הגליל פומבי 24/10/2023 20/11/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 18/23 למתן שירותי ממונה בטיחות וגהות בעבודה עבור עיריית נוף הגליל פומבי 04/09/2023 23/10/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 38/23 למתן שרותי הפעלת סייעות צמודות ו/או רפואיות לילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרת החינוך החרדי הרגיל פומבי 27/08/2023 10/11/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 37/23 השכרת קיוסקים במתחם אצטדיון העירוני ע"ש גרין ואצטדיון רובד נוער בנוף הגליל   פומבי 16/08/2023 23/10/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 36/23: למתן שירותי הפעלת מוקד טלפוני לארנונה חניה ופקוח עבור עירית נוף הגליל פומבי 30/07/2023 14/08/2023
12:00
מכרז פומבי 35/23 - מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות פומבי 20/07/2023 30/07/2023
10:00
מכרז פומבי מס' 22/23 מתן שירותי ניהול עבור אצטדיון עירוני ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 27/06/2023 10/07/2023
12:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת 2 טרקטורונים מתוצרת בומברדיה קנדה פומבי 13/05/2024 23/05/2024
13:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת רכב יונדאי סונטה היברידית פומבי 13/05/2024 23/05/2024
13:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית 08/05/2024 05/06/2024
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מטאטא כביש פומבי 01/04/2024 21/05/2024
11:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית נוף הגליל 24/03/2024 04/04/2024
12:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מטאטא כביש 21/03/2024 04/04/2024
11:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לפינוי אשפה מסוג איווקו 10/03/2024 14/03/2024
11:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לפינוי אשפה מסוג איווקו 15/02/2024 22/02/2024
13:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית נוף הגליל 16/01/2024 28/01/2024
12:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית נוף הגליל 19/12/2023 04/01/2024
12:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת אופנוע פומבי 27/11/2023 04/12/2023
11:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית נוף הגליל 16/11/2023 30/11/2023
12:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית נוף הגליל פומבי 19/09/2023 30/10/2023
12:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לפינוי אשפה מסוג איווקו פומבי 30/08/2023 07/09/2023
13:00

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 02/24: לגיוס עובדים למשרה זמנית לעבודה בפארק המים נוף הגליל 08/05/2024 16/05/2024
מכרז מס' 30/2024 להצבה והפעלה של פודטראקים בפארק המים נוף הגליל 17/04/2024 02/05/2024
12:00

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הארכת מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 56/24 לתפקיד תובע/ת עירוני/ת (מנהל/ת תחום פלילי) 05/06/2024 16/06/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 57/24 לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה חיצוני 22/05/2024 09/06/2024
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 58/24 לתפקיד פרויקטור/ית לליווי עולי בני מנשה בשפת קוקי פנימי/חיצוני 22/05/2024 09/06/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 55/24 לתפקיד מזכיר/ת משרד ברשות מקומית פנימי/חיצוני 20/05/2024 05/06/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 54/24 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 20/05/2024 05/06/2024
10:00
מכרז מס' 56/24 לתפקיד תובע/ת עירוני/ת (מנהל/ת תחום פלילי) פנימי/חיצוני 20/05/2024 05/06/2024
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 53/24 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת פנימי/חיצוני 12/05/2024 28/05/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 50/24 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית למניעת נשירת תלמידים חיצוני 05/05/2024 21/05/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 51/24 לתפקיד מנהל/ת מרכז עוצמה (מרכז/ת נושא) חיצוני 05/05/2024 21/05/2024
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 52/24 לתפקיד מדריכ/ה לעבודה עם דרי רחוב ביחידה לטיפול בהתמכרויות ודרי רחוב פנימי/חיצוני 05/05/2024 21/05/2024
10:00
מכרז כ"א מס' 1/2024 מנכ"ל/ית לחברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ 02/05/2024 16/05/2024
12:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 49/24 לתפקיד סגנ/ית ראש מינהל כספים פנימי/חיצוני 18/04/2024 05/05/2024
10:00
מכרז מס' 46/24 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית למניעת נשירת תלמידים חיצוני 16/04/2024 02/05/2024
10:00
מכרז פנימי/חיצוני מס' 45/24 תומכ/ת עו"ס/ית משפחה פנימי/חיצוני 16/04/2024 02/05/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 47/24 לתפקיד מנהל/ת מחלקת ספורט חיצוני 16/04/2024 02/05/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 43/24 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר פנימי/חיצוני 14/04/2024 25/04/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 44/24 לתפקיד נהג/ת חיצוני 09/04/2024 25/04/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 42/24 לתפקיד מפקח/ת תכנון ובנייה חיצוני 08/04/2024 21/04/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 41/24 לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה חיצוני 08/04/2024 21/04/2024
10:00
מכרז מס' 38/24 לתפקיד מדריכ/ת קידום נוער חיצוני 04/04/2024 21/04/2024
10:00
מכרז מס' 38/24 לתפקיד מנהל/ת מרכז עוצמה (מרכז/ת נושא) חיצוני 04/04/2024 21/04/2024
10:00
מכרז מס' 40/24 לתפקיד רכז/ת חברתי/ת בתוכנית רשת מקומית – קהילה לדורות חיצוני 04/04/2024 21/04/2024
10:00
קול קורא מס' 41/24 לתפקיד תומכ/ת חינוך צמוד/ה במוסדות חינוך 28/03/2024 01/04/2024
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 37/24 לתפקיד סגנ/ית ראש מינהל הנדסה פנימי/חיצוני 28/03/2024 14/04/2024
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 35/24 מנהל/ת מחלקת הנוער ברשות פנימי/חיצוני 26/03/2024 11/04/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 34/24 לתפקיד מנהל/ת מדור פרויקטים פנימי/חיצוני 26/03/2024 11/04/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 32/24 לתפקיד מזכיר/ת אגף ברשות מקומית פנימי/חיצוני 25/03/2024 09/04/2024
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 29/24 לתפקיד מנהל/ת מינהלת התחדשות עירונית (מנהל/ת אגף) פנימי/חיצוני 21/03/2024 07/04/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 30/24 לתפקיד רכז/ת איתור, מיון וגיוס עובדים פנימי/חיצוני 21/03/2024 07/04/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 20/24 לתפקיד משנה ליועמ"ש פנימי/חיצוני 21/03/2024 07/04/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 21/24 לתפקיד אדריכלי/ת הרשות (מנהל/ת אגף) פנימי/חיצוני 20/03/2024 07/04/2024
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 24/24 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה פנימי/חיצוני 20/03/2024 07/04/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 25/24 לתפקיד מנהל/ת מחלקת ספורט פנימי/חיצוני 20/03/2024 07/04/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 23/24 לתפקיד מהנדס/ת תשתיות תיעול, מים וביוב פנימי/חיצוני 20/03/2024 07/04/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 22/24 לתפקיד מהנדס/ת/הנדסאי/ת ביצוע פנימי/חיצוני 20/03/2024 07/04/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 26/24 לתפקיד מנהל/ת אשכול שפ"ע פנימי/חיצוני 20/03/2024 07/04/2024
10:00
מכרז מס' 27/24 לתפקיד מזכיר/ת משרד ברשות מקומית פנימי/חיצוני 20/03/2024 07/04/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 19/24 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית למניעת נשירת תלמידים חיצוני 13/03/2024 31/03/2024
10:00
מכרז מס' 17/24 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 12/03/2024 27/03/2024
10:00
מכרז מס' 16/24 לתפקיד עו"ס/ית/ גרנטולוג/ית מנהל/ת לתכנית רשת מקומית – קהילה לדורות חיצוני 11/03/2024 27/03/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 18/24 לתפקיד מלווה בהסעות לפעוטות חיצוני 11/03/2024 27/03/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 12/24 לתפקיד מנהל/ת מרכז עוצמה (מרכז/ת נושא) חיצוני 05/03/2024 28/03/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 14/24 לתפקיד מדריכ/ה חינוכי/ת מאתר/ת במט"ל (מרכז טיפול לנערים) חיצוני 05/03/2024 28/03/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 15/24 מדריכ/ת קידום נוער חיצוני 05/03/2024 28/03/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 13/24 לתפקיד רכז/ת חברתי/ת בתוכנית רשת מקומית – קהילה לדורות חיצוני 05/03/2024 28/03/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 10/24 לתפקיד בודק/ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 18/02/2024 19/03/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 11/24 לתפקיד מידענ/ית תכנוני/ת חיצוני 18/02/2024 19/03/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 09/24 מדריכ/ת קידום נוער חיצוני 18/01/2024 04/02/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 08/24 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 14/01/2024 29/01/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 07/24 לתפקיד מזכיר/ת אגף החינוך הדתי-חרדי פנימי/חיצוני 11/01/2024 28/01/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 06/24 לתפקיד רכז/ת חברתי/ת בתוכנית רשת מקומית – קהילה לדורות חיצוני 10/01/2024 28/01/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 05/24 לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה חיצוני 09/01/2024 25/01/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 02/24 לתפקיד מנהל/ת מרכז עוצמה (מרכז/ת נושא) פנימי/חיצוני 08/01/2024 24/01/2024
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 03/24 לתפקיד קצינ/ת ביקור סדיר פנימי/חיצוני 08/01/2024 24/01/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 04/24 לתפקיד תומכ/ת חינוך בגן/כיתת PDD חיצוני 08/01/2024 24/01/2024
10:00
מכררז כ''א חיצוני מס' 01/24 מדריך/ת קידום נוער חיצוני 01/01/2024 17/01/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 127/23 לתפקיד מדריך/ה חינוכי/ת מאתר/ת במט"ל (מרכז טיפול לנערים) חיצוני 31/12/2023 16/01/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 126/23 לתפקיד עו"ס/ית מנהל/ת לתכנית רשת מקומית – קהילה לדורות חיצוני 31/12/2023 16/01/2024
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 119/23 לתפקיד פרויקטור/ית לליווי עולי בני מנשה בשפת קוקי 24/12/2023 09/01/2024
10:00
קול קורא מס' 134/23 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 21/12/2023 04/01/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 125/23 לתפקיד מדריך/ה חינוכי/ת מאתר/ת במט"ל (מרכז טיפול לנערים) חיצוני 18/12/2023 31/12/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 124/23 לתפקיד מנהל/ת מרכז למשפחות לילדים עם מוגבלויות (מרכז/ת נושא/רכז/ת רשותי/ת) חיצוני 18/12/2023 31/12/2023
10:00
מכרז מס' 123/23 לתפקיד רכז/ת מענים 14/12/2023 31/12/2023
10:00
מכרז מס' 122/23 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 12/12/2023 25/12/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 120/23 לתפקיד עו"ס/ית מנהל/ת לתכנית רשת מקומית – קהילה לדורות חיצוני 11/12/2023 27/12/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 121/23 לתפקיד משנה ליועמ"ש חיצוני 11/12/2023 27/12/2023
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 117/23 לתפקיד מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 פנימי/חיצוני 26/11/2023 12/12/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 116/23 לתפקיד רכז/ת דיגיטלי/ת בתוכנית רשת מקומית – קהילה לדורות פנימי/חיצוני 26/11/2023 12/12/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 115/23 לתפקיד רכז/ת חברתי/ת בתוכנית רשת מקומית – קהילה לדורות פנימי/חיצוני 26/11/2023 12/12/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 114/23 לתפקיד עו"ס/ית מנהל/ת לתכנית רשת מקומית – קהילה לדורות חיצוני 22/11/2023 10/12/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 111/23 פסיכולוג/ית חינוכי/ית 15/11/2023 03/12/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 110/23 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 13/11/2023 30/11/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 112/23 מדריך/ת קידום נוער חיצוני 13/11/2023 30/11/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 113/23 לתפקיד מדריך/ה חינוכי מאתר במט"ל (מרכז טיפול לנערים) חיצוני 13/11/2023 30/11/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 109/23 לתפקיד עו"ס מנהל/ת לתכנית רשת מקומית – קהילה לדורות חיצוני 06/11/2023 22/11/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 106/23 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 19/10/2023 05/11/2023
10:00
מכרז חיצוני מס' 107/23 תומכ/ת עו"ס/ית משפחה חיצוני 19/10/2023 05/11/2023
10:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 105/23 לתפקיד משנה ליועצ/ת המשפטי/ת פנימי/חיצוני 09/10/2023 15/11/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 104/23 לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה חיצוני 01/10/2023 02/11/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 103/23 לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה חיצוני 21/09/2023 15/10/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 101/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך בגן/כיתת PDD חיצוני 12/09/2023 25/09/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 102/23 לתפקיד מלווים בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 12/09/2023 25/09/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 99/23 לתפקיד בודק/ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 05/09/2023 19/09/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 100/23 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 05/09/2023 19/09/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 97/23 לתפקיד מדריך/ת מועדונית למניעת נשירת תלמידים חיצוני 29/08/2023 13/09/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 98/23 מדריך/ת קידום נוער חיצוני 29/08/2023 13/09/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 95/23 לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה חיצוני 24/08/2023 08/09/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 94/23 לתפקיד מידען/ית תכנוני/ת חיצוני 17/08/2023 02/09/2023
10:00
92/23 מכרז כ"א חיצוני מס' לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 17/08/2023 02/09/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 93/23 מדריך/ת קידום נוער חיצוני 08/08/2023 24/08/2023
10:00
מכרז פנימי/חיצוני מס' 87/23 תומך/ת עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה פנימי/חיצוני 08/08/2023 24/08/2023
10:00
מכרז פנימי/חיצוני מס' 88/23 תומך/ת עו"ס/ית משפחה פנימי/חיצוני 08/08/2023 24/08/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 89/23 לתפקיד מדריך/ה חינוכי מאתר במט"ל (מרכז טיפול לנערים) חיצוני 03/08/2023 18/08/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 86/23 לתפקיד מדריך/ה מועדונית למניעת נשירת תלמידים חיצוני 26/07/2023 11/08/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 90/23 לתפקיד מידען/ית תכנוני/ת חיצוני 25/07/2023 10/08/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 90/23 לתפקיד מידען/ית תכנוני/ת חיצוני 25/07/2023 10/08/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 91/23 לתפקיד בודק/ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 25/07/2023 10/08/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 78/23 לתפקיד עו"ס מנהל/ת לתכנית רשת מקומית – קהילה לדורות חיצוני 18/07/2023 03/08/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 85/23 לתפקיד רכז/ת רשותי חברה וקהילה חיצוני 18/07/2023 03/08/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 84/23 מפקח/ת תכנון ובנייה חיצוני 17/07/2023 01/08/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 81/23 לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה חיצוני 16/07/2023 01/08/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 82/23 לתפקיד מזכיר/ת בית ספר יסודי חיצוני 16/07/2023 01/08/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 83/23 מדריך/ת קידום נוער חיצוני 16/07/2023 01/08/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 79/23 לתפקיד מנהל\ת מחלקת תכנון במינהלת התחדשות עירונית חיצוני 28/06/2023 13/07/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 80/23 לתפקיד מזכיר/ה אישית למהנדס/ת הרשות חיצוני 28/06/2023 13/07/2023
10:00

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 65/24 לתפקיד אב בית בבתי ספר יסודיים 06/06/2024 11/06/2024
10:00
קול קורא מס' 64/24 לתפקיד מ"מ מדריכ/ה בתכנית הביתית לאמהות עולות 05/06/2024 19/06/2024
10:00
קול קורא מס' 63/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית משפחה 23/05/2024 06/06/2024
10:00
קול קורא מס' 57/24 לתפקיד מ"מ מדריכ/ה בתכנית הביתית לאמהות עולות 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא מס' 56/24 לתפקיד ממלא/ת מקום פרויקטור/ית לליווי עולי בני מנשה בשפת קוקי 20/05/2024 23/05/2024
10:00
קול קורא מס' 58/24 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא מס' 61/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במט"ל לנערים 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא מס' 59/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית משפחה במרכז עוצמה 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא מס' 60/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא 62/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית אזרחים ותיקים 20/05/2024 03/06/2024
10:00
קול קורא מס' 54/24 לתפקיד עו"ס/ית משטרה 08/05/2024 22/05/2024
10:00
קול קורא מס' 55/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית משפחה 08/05/2024 22/05/2024
10:00
קול קורא מס' 53/24 לתפקיד פועל/ת פינוי אשפה 07/05/2024 12/05/2024
10:00
קול קורא מס' 48/24 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה 05/05/2024 19/05/2024
10:00
קול קורא מס' 49/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית משפחה במרכז עוצמה 05/05/2024 19/05/2024
10:00
קול קורא 52/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית אזרחים ותיקים 05/05/2024 19/05/2024
10:00
קול קורא מס' 51/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במט"ל לנערים 05/05/2024 19/05/2024
10:00
קול קורא מס' 50/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 05/05/2024 19/05/2024
10:00
קול קורא מס' 42/24 לתפקיד מ"מ מדריכ/ה בתכנית הביתית לאמהות עולות 04/04/2024 18/04/2024
10:00
קול קורא מס' 45/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במט"ל לנערים 04/04/2024 18/04/2024
10:00
קול קורא מס' 47/24 לתפקיד עו"ס/ית משטרה 04/04/2024 18/04/2024
10:00
קול קורא 46/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית אזרחים ותיקים 04/04/2024 18/04/2024
10:00
קול קורא מס' 44/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 04/04/2024 18/04/2024
10:00
קול קורא מס' 43/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית משפחה במרכז עוצמה 04/04/2024 18/04/2024
10:00
קול קורא מס' 40/24 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה 26/03/2024 09/04/2024
10:00
קול קורא מס' 39/24 לתפקיד אב בית בבית ספר יסודי ובכיתות אולפן 21/03/2024 25/03/2024
10:00
קול קורא מס' 38/24 לתפקיד מ"מ מזכיר/ת בית ספר יסודי 21/03/2024 25/03/2024
10:00
קול קורא מס' 35/24 לתפקיד אם בית במועדונית למניעת נשירת תלמידים 19/03/2024 02/04/2024
10:00
קול קורא מס' 31/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 18/03/2024 01/04/2024
10:00
קול קורא מס' 32/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במט"ל לנערים 18/03/2024 01/04/2024
10:00
קול קורא מס' 33/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במט"ל לנערים 18/03/2024 01/04/2024
10:00
קול קורא מס' 34/24 לתפקיד עו"ס/ית משטרה 18/03/2024 01/04/2024
10:00
קול קורא מס' 29/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית משפחה 17/03/2024 31/03/2024
10:00
קול קורא מס' 30/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית משפחה במרכז עוצמה 17/03/2024 31/03/2024
10:00
קול קורא מס' 28/24 לתפקיד עו"ס/ית לטיפול בנפגעי סמים – נוער וצעירים 11/03/2024 25/03/2024
10:00
קול קורא מס' 27/24 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה 10/03/2024 24/03/2024
10:00
קול קורא מס' 26/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במט"ל לנערים 03/03/2024 17/03/2024
10:00
קול קורא מס' 25/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 03/03/2024 17/03/2024
10:00
קול קורא 24/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית אזרחים ותיקים 03/03/2024 17/03/2024
10:00
קול קורא מס' 23/24 לתפקיד עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה 25/02/2024 10/03/2024
10:00
קול קורא מס' 11/2024 עבור תכנון, ביצוע הוצאת היתר בנייה להכשרת מצב קיים מבנה הקאנטרי נוף הגליל 19/02/2024 07/03/2024
12:00
קול קורא מס' 20/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במט"ל לנערים 18/02/2024 03/03/2024
10:00
קול קורא מס' 08/24 לתפקיד מ"מ מדריכ/ה בתכנית הביתית לאמהות עולות 18/02/2024 03/03/2024
10:00
קול קורא 16/24 לתפקיד מ"מ לעו"ס/ית אזרחים ותיקים 14/02/2024 28/02/2024
10:00
קול קורא מס' 18/24 לתפקיד תומכ/ת חינוך צמוד/ה במוסדות חינוך 14/02/2024 19/02/2024
10:00
קול קורא מס' 17/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 12/02/2024 26/02/2024
10:00
קול קורא מס' 14/24 לתפקיד תומכ/ת חינוך מחליפ/ה קבוע/ה בגן ילדים 08/02/2024 13/02/2024
10:00
קול קורא מס' 12/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 07/02/2024 12/02/2024
10:00
קול קורא מס' 13/24 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה 07/02/2024 21/02/2024
10:00
קול קורא מס' 09/24 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) 05/02/2024 19/02/2024
10:00
קול קורא מס' 10/24 לתפקיד תומכ/ת חינוך צמוד/ה במוסדות חינוך 05/02/2024 08/02/2024
10:00
קול קורא מס' 07/24 לתפקיד עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה 24/01/2024 07/02/2024
10:00
קול קורא מס' 06/24 לתפקיד מ"מ למלווה בהסעות לפעוטות 23/01/2024 28/01/2024
10:00
קול קורא מס' 05/24 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) 18/01/2024 01/02/2024
10:00
קול קורא מס' 03/24 לתפקיד עו"ס משטרה 11/01/2024 25/01/2024
10:00
קול קורא מס' 02/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 08/01/2024 22/01/2024
10:00
קול קורא מס' 01/24 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) 03/01/2024 17/01/2024
10:00
קול קורא מס' 132/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) 19/12/2023 02/01/2024
10:00
קול קורא מס' 131/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך צמוד/ה במוסדות חינוך 14/12/2023 19/12/2023
10:00
קול קורא מס' 130/23 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 06/12/2023 20/12/2023
10:00
קול קורא מס' 126/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) 05/12/2023 19/12/2023
10:00
קול קורא מס' 127/23 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים 23/11/2023 28/11/2023
10:00
קול קורא מס' 126/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) 21/11/2023 05/12/2023
10:00
קול קורא מס' 124/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך פדגוגי/ת בחינוך המיוחד 19/11/2023 22/11/2023
10:00
קול קורא מס' 120/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך צמוד/ה במוסדות חינוך 16/11/2023 21/11/2023
10:00
קול קורא מס' 123/23 לתפקיד עו"ס/ית משפחה 13/11/2023 16/11/2023
10:00
קול קורא מס' 119/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך מחליפ/ה קבוע/ה בגן ילדים 13/11/2023 16/11/2023
10:00
קול קורא מס' 121/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך פדגוגי/ת בחינוך המיוחד 13/11/2023 16/11/2023
10:00
קול קורא מס' 122/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך רפואי/ת במוסדות חינוך 13/11/2023 16/11/2023
10:00
קול קורא מס' 118/23 לתפקיד מ"מ נהג/ת איסוף אשפה 07/11/2023 12/11/2023
10:00
קול קורא מס' 117/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) 05/11/2023 19/11/2023
10:00
קול קורא מס' 105/23 לתפקיד רכז/ת מענים 01/11/2023 15/11/2023
10:00
קול קורא מס' 104/23 מגשר/ת חינוכי/ת בין תרבותי/ת לדוברי שפות בני המנשה 01/11/2023 06/11/2023
10:00
קול קורא מס' 116/23 לתפקיד מ"מ למלווה בהסעות לפעוטות 31/10/2023 05/11/2023
10:00
קול קורא מס' 115/23 לתפקיד קברן בבית העלמין 30/10/2023 02/11/2023
10:00
קול קורא מס' 114/23 לתפקיד עו"ס/ית משפחה 19/10/2023 24/10/2023
10:00
קול קורא מס' 112/23 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 19/10/2023 04/11/2023
10:00
קול קורא מס' 113/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) 19/10/2023 04/11/2023
10:00
קול קורא מס' 109/23 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה פומבי 01/10/2023 17/10/2023
10:00
קול קורא מס' 110/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 01/10/2023 17/10/2023
10:00
קול קורא מס' 106/23 לתפקיד ממלא/ת מקום עו"ס/ית משפחה פומבי 21/09/2023 06/10/2023
10:00
קול קורא מס' 103/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה פומבי 12/09/2023 27/09/2023
10:00
קול קורא מס' 98/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך צמוד/ה במוסדות חינוך פומבי 10/09/2023 14/09/2023
10:00
קול קורא מס' 101/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך מחליפ/ה קבוע/ה בגן ילדים פומבי 10/09/2023 14/09/2023
10:00
קול קורא מס' 108/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך רפואי/ת במוסדות חינוך פומבי 10/09/2023 26/09/2023
10:00
קול קורא מס' 99/23 לתפקיד עו"ס/ית משפחה 07/09/2023 21/09/2023
10:00
קול קורא מס' 95/23 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במט"ל לנערים פומבי 30/08/2023 12/09/2023
10:00
קול קורא מס' 96/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 29/08/2023 12/09/2023
10:00
קול קורא מס' 88/23 סטודנט לתפקיד מוקדן "מוקד רואה" פומבי 28/08/2023 12/09/2023
10:00
קול קורא מס' 90/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך רפואי/ת במוסדות חינוך פומבי 28/08/2023 31/08/2023
10:00
קול קורא מס' 91/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך צמוד/ה במוסדות חינוך פומבי 28/08/2023 31/08/2023
10:00
קול קורא מס' 92/23 לתפקיד תומכ/ת חינוך פדגוגי/ת בחינוך המיוחד פומבי 28/08/2023 31/08/2023
10:00
קול קורא מס' 93/23 לתפקיד מ"מ מלווים בהסעות לתלמידים מוגבלים פומבי 28/08/2023 31/08/2023
10:00
קול קורא מס' 94/22 לתפקיד מ"מ תומך/ת חינוך בגן/כיתה לילדי PDD פומבי 28/08/2023 31/08/2023
10:00
קול קורא מס' 87/23 לתפקיד אב בית בבתי ספר יסודיים פומבי 24/08/2023 29/08/2023
10:00
קול קורא מס' 83/23 לתפקיד מ"מ מנהל/ת מדור בתי ספר פומבי 17/08/2023 02/09/2023
10:00
קול קורא מס' 80/23 לתפקיד עובד/ת שכונתי שיקום שכונות פומבי 13/08/2023 26/08/2023
10:00
קול קורא מס' 79/23 לתפקיד מ"מ מזכיר/ת אגף החינוך הדתי-חרדי פומבי 09/08/2023 16/08/2023
10:00
קול קורא מס' 84/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) פומבי 09/08/2023 24/08/2023
10:00
קול קורא מס' 85/23 לתפקיד עו"ס משפחה ממלא\ת מקום פומבי 09/08/2023 24/08/2023
10:00
קול קורא מס' 86/23 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 09/08/2023 24/08/2023
10:00
קול קורא מס' 81/23 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה 03/08/2023 18/08/2023
10:00
קול קורא מס' 82/23 לתפקיד עו"ס/ית משפחה 03/08/2023 18/08/2023
10:00
קול קורא מס' 76/23 סטודנט לתפקיד מוקדן "מוקד רואה פומבי 23/07/2023 08/08/2023
10:00
קול קורא מס' 77/23 לתפקיד עו"ס משפחה ממלא\ת מקום פומבי 23/07/2023 08/08/2023
10:00
קול קורא מס' 78/23 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 23/07/2023 08/08/2023
10:00
קול קורא מס' 75/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) פומבי 18/07/2023 03/08/2023
10:00
קול קורא למתן שירותי ניהול טכני – פסטיבל השוקולד נוף הגליל 2023 (מכרז רשת המרכזים הקהילתיים "פסיפס" ) פומבי 12/07/2023 17/07/2023
12:00
קול קורא למתן שירותי ניהול אמנותי – פסטיבל השוקולד נוף הגליל 2023 (מכרז רשת המרכזים הקהילתיים "פסיפס" ) פומבי 12/07/2023 17/07/2023
10:00
קול קורא למתן שירותי עוזר הפקה – פסטיבל השוקולד נוף הגליל 2023 (מכרז רשת המרכזים הקהילתיים "פסיפס" ) פומבי 12/07/2023 17/07/2023
10:00
קול קורא מס' 72/23 לתפקיד מ"מ מזכירת המנכ"ל פומבי 02/07/2023 05/07/2023
10:00

חזור למכרזים פעילים