מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' 2023/20 למתן שירותי ייעוץ בתחום הכלכלי והחשבונאי הכולל מתן שירותי הנהלת חשבונות שוטפת, ניהול ובקרה תקציבית, חשבות שכר וליווי שוטף למנהלת הסכם הגג (לחברה לפיתוח נוף הגליל ) פומבי 26/02/2023 16/03/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 08/23 ביצוע עבודות ניקיון במרכז רסקו בנוף הגליל פומבי 14/02/2023 02/03/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 9/23 להתקנה תפעול תחזוקה ושיווק של מתקני פרסום חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר נוף הגליל פומבי 13/02/2023 12/03/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 10/23 למתן שרותי עיקור/סירוס חתולי רחוב פומבי 05/02/2023 16/02/2023
13:00
מכרז פומבי מס' 11/23 לקבלת שירותי תכנון עבור אזור תעשייה ג' פומבי 05/02/2023 27/03/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 23/10 - לניהול מנהלת הסכם גג, לפיתוח, לתשתיות, לבניית מבני ציבור ומוסדות חינוך בנוף הגליל פומבי 22/01/2023 26/02/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 07/23 ביצוע עבודות בינוי ופיתוח - הרחבת בית העלמין – שער ד בנוף הגליל פומבי 17/01/2023 16/02/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 6/23 - לביצוע עבודות להקמת פארק מים נוף הגליל פומבי 12/01/2023 31/01/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 50/22 למתן שרותי עיקור/סירוס חתולי רחוב פומבי 09/01/2023 02/02/2023
12:00
מכרז פומבי 32-22 - לביצוע עבודות שיפוצים ובניה פומבי 28/12/2022 23/01/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 44/22 לביצוע עבודות ריסוס והדברת עשביה בשטח השיפוט של נוף הגליל פומבי 26/12/2022 15/01/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 49/22 להתקנה תפעול תחזוקה ושיווק של מתקני פרסום חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר נוף הגליל פומבי 21/12/2022 19/01/2023
13:00
מכרז פומבי מס' 48/22 השכרת קיוסקים במתחם אצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 11/12/2022 30/01/2023
13:00
מכרז פומבי מס' 40/22 לביצוע עבודות תשתית ופיתוח לשכונת הר יונה ג' בעיר נוף הגליל פומבי 25/10/2022 16/11/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 39/22 למתן שירותי פיקוח על פרוייקטים לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בשכונת הר יונה ג' וברחוב רימון פומבי 25/10/2022 21/11/2022
12:00
מכרז חוזר פומבי מס' 43/22 לעריכת ביטוחי עיריית נוף הגליל חיצוני 20/10/2022 07/11/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 34/22 ביצוע עבודת חפירות וגילוי קברים בבית העלמין בנוף הגליל פומבי 03/10/2022 27/10/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 37/22 לקבלת זכות חסות/מיתוג (Naming right) באצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל ספטמבר 2022 פומבי 22/09/2022 15/12/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 33/22 לשדרוג תאורת מגרש אימונים במתחם אצטדיון גרין פומבי 21/09/2022 27/10/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 30/22 לקבלת שירותי אחזקת מתקני חשמל באצטדיון גרין פומבי 21/09/2022 27/10/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 38/22 לתכנון שדרוג היכל התרבות וכיכר העיר בעיר נוף הגליל פומבי 19/09/2022 01/01/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 31/22 למתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטי מינהל ההנדסה בעיריית נוף הגליל פומבי 19/09/2022 30/10/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 28/22 לקבלת שירותי קידום וטיפול בתכניות מתאר מקומיות ו/או תכניות מפורטות שהוגשו לוועדת התכנון והבניה המקומית נוף הגליל פומבי 04/09/2022 30/10/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 22\36 לביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי עיריית נוף הגליל פומבי 01/09/2022 19/09/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 35/22 לעריכת ביטוחי עיריית נוף הגליל פומבי 15/08/2022 05/09/2022
12:00
מכרז פומבי מספר 13/22 לאספקת שרותי תחזוקה למערכות מיזוג מרכזיות פומבי 25/07/2022 10/12/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 20/22 לניהול ופיקוח על פרויקט תכנון וביצוע של עבודות פיתוח מתחם הבריכה והקמת פארק מים פומבי 19/07/2022 25/08/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 29/22 לתכנון מבנה ומתחם של שלוחת מוזיאון יד ושם בנוף הגליל פומבי 18/07/2022 22/08/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 26/22 לתכנון שיפוץ היכל התרבות והמתנ"ס בעיר נוף הגליל פומבי 22/06/2022 20/07/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 25/22 לאספקה והתקנה של מתקני מים במתחם הבריכה העיר נוף הגליל פומבי 20/06/2022 11/07/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 4/22 לקבלת לשירותי ליווי להקמת קרן נוף הגליל ולהפעלתה פומבי 20/06/2022 04/08/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 23/22 מתן שירותי ניהול כללי עבור אצטדיון עירוני ע"ש גרין ומגרש רובד נוער בנוף הגליל פומבי 02/06/2022 23/06/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 21/22 לקבלת שירותי תוכנה, אמצעים ותמיכה בצילום המרחב הציבורי לאיתור מפגעים בטיחותיים פומבי 01/06/2022 10/07/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 16/22 לקבלת זכות חסות/מיתוג (Naming right) באצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל פומבי 31/05/2022 31/07/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 10/22 לקבלת שירותי אחזקת מתקני חשמל באצטדיון גרין בנוף הגליל פומבי 17/05/2022 17/07/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 17/22 ביצוע עבודת חפירות וגילוי קברים בבית העלמין בנוף הגליל פומבי 17/05/2022 07/06/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 9/22 שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר ארבל מפני רעידת אדמה פומבי 26/04/2022 09/06/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 15/22 לביצוע עבודות הקמת מסעדה בפארק אלון בשטח השיפוט של עיריית נוף הגליל פומבי 26/04/2022 06/06/2022
12:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת כלובים פומבי 16/01/2023 22/01/2023
10:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת אופנוע פומבי 21/12/2022 29/12/2022
12:00
הזמנה להציע הצעות( לחברה הכלכלית) לקבלת שרותי ייעוץ ותכנון תחבורה ותנועה ברחבי העיר נוף הגליל מכרז 40/22 פומבי 24/08/2022 06/09/2022
10:00
הזמנה להציע הצעות (לחברה הכלכלית ) לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של ציוד ומכשור להקמת חדר כושר בקאנטרי קלאב "ספא עילית" מכרז 30/22 פומבי 15/08/2022 11/09/2022
12:00

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ''א חיצוני מס' 43/23 לתפקיד מוקדן "מוקד רואה" חיצוני 15/03/2023 30/03/2023
מכרז כ''א חיצוני מס' 42/23 לתפקיד מנהל/ת מרכז השכלה – היל"ה במחלקת קידום נוער חיצוני 15/03/2023 30/03/2023
מכרז כ''א חיצוני מס' 39/23 לתפקיד בודק\ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 15/03/2023 30/03/2023
מכרז כ''א חיצוני מס' 38/23 לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה )חוקר/ת( לתכנון ובניה חיצוני 15/03/2023 30/03/2023
מכרז כ''א פנימי \חיצוני מס' 23/41 לתפקיד סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 13/03/2023 27/03/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 23/35 לתפקיד מלווה עו"ס חיצוני 12/03/2023 27/03/2023
10:00
קול קורא מס' 23/31 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 12/03/2023 26/03/2023
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 34/23 לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה חיצוני 06/03/2023 31/03/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/33 לתפקיד רופא וטרינר בשירות הווטרינרי חיצוני 02/03/2023 16/03/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/26 לתפקיד מנהל/ת מרכז השכלה – היל"ה במחלקת קידום נוער חיצוני 20/02/2023 05/03/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/28 מדריך/ת קידום נוער חיצוני 14/02/2023 28/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/30 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה חיצוני 14/02/2023 01/03/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 23/31 לתפקיד עו"ד ממונה תחום אזרחי חיצוני 14/02/2023 09/03/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/24 לתפקיד מוקדן "מוקד רואה" חיצוני 13/02/2023 27/02/2023
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 23/25 מפקח/ת תכנון ובנייה חיצוני 13/02/2023 27/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/27 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 13/02/2023 28/02/2023
10:00
מכרז כ"א פנימי\חיצוני מס' 23/20 לתפקיד מנהל\ת מרכז למשפחות לילדים עם מוגבלויות )מרכז\ת נושא חיצוני 07/02/2023 22/02/2023
10:00
מכרז כ"א פנימי\חיצוני מס' 23/21 לתפקיד מנהל\ת מרכז עוצמה )מרכז\ת נושא( חיצוני 07/02/2023 22/02/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 23/17 לתפקיד מוקדן\ית חיצוני 07/02/2023 22/02/2023
10:00
מכרז חיצוני מס' 23\23 לתפקיד -מדריך\ה בתוכנית "משפחות" חיצוני 07/02/2023 22/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/16 לתפקיד מנהל מינהלת התחדשות עירונית )מנהל\ת אגף( חיצוני 01/02/2023 23/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/18 לתפקיד בודק\ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 01/02/2023 16/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/15 לתפקיד רכז\ת תחום צילום חיצוני 31/01/2023 15/02/2023
10:00
מכרז כ"א פנימי\חיצוני מס' 23/8 לתפקיד מזכירת אגף החינוך הדתי-חרדי חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 23/9 לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה חיצוני 19/01/2023 14/02/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 23/10 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/11 מדריך/ת קידום נוער חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/12 לתפקיד מדריך\ה חינוכי מאתר במט"ל )מרכז טיפול לנערים( חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/13 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 23/14 לתפקיד עו"ד ממונה תחום מכרזים וחוזים חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 23/7 לתפקיד מלווים בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 19/01/2023 05/02/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 6/23 לתפקיד מנהל/ת מחלקת ספורט חיצוני 03/01/2023 17/01/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/ חיצוני מס' 5/23 לתפקיד מוקדן "מוקד רואה" 03/01/2023 17/01/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 4/23 לתפקיד מרכז תחום הגיל הרך )לידה עד שלוש( חיצוני 03/01/2023 17/01/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 3/23 לתפקיד בודק\ת תוכניות חיצוני 03/01/2023 17/01/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 2/23 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 03/01/2023 17/01/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 1/23 לתפקיד מדריך פרויקט מחוברים חיצוני 03/01/2023 17/01/2023
10:00
מכרז כ''א פנימי/ חיצוני מס' 22/139 לתפקיד בודק\ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 15/12/2022 01/01/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/137 מדריך/ת קידום נוער חיצוני 15/12/2022 01/01/2023
10:00
מכרז כח אדם פנימי\חיצוני מס' 22/140 מפקח/ת תכנון ובנייה חיצוני 15/12/2022 01/01/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/138 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 15/12/2022 01/01/2023
10:00
מכרז כח אדם פנימי/חיצוני מס' 22/136 לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה חיצוני 14/12/2022 03/01/2023
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/135 לתפקיד מלווה עו"ס חיצוני 11/12/2022 26/12/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/134 לתפקיד עו"ד ממונה תחום בכיר אזרחי חיצוני 07/12/2022 22/12/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי /חיצוני מס' 22/133 לתפקיד מנהל מינהלת התחדשות עירונית )מנהל\ת אגף( חיצוני 07/12/2022 22/12/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/128 לתפקיד ראש מינהל חינוך חיצוני 28/11/2022 12/12/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/130 מדריך/ת קידום נוער חיצוני 28/11/2022 13/12/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/131 לתפקיד מדריך\ה חינוכי מאתר במט"ל )מרכז טיפול לנערים( חיצוני 28/11/2022 13/12/2022
12:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/132 לתפקיד בודק\ת תוכניות חיצוני 28/11/2022 13/12/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/127 לתפקיד עו"ד ממונה תחום בכיר אזרחי חיצוני 20/11/2022 04/12/2022
10:00
124/22 מכרז כ"א חיצוני מס' לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 17/11/2022 04/12/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 125/22 לתפקיד מנהל\ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה)מנהל\ת אגף( חיצוני 17/11/2022 11/12/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 126/22 לתפקיד מזכיר/ה אישית למהנדס/ת הרשות חיצוני 17/11/2022 04/12/2022
10:00
מכרז כ"א פנימי\חיצוני מס' 22/116 לתפקיד רכז\ת תוכנית לקידום הדיאולוג החברתי חיצוני 06/11/2022 21/11/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/117 לתפקיד מרכז תחום הגיל הרך )לידה עד שלוש( חיצוני 06/11/2022 21/11/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/118 לתפקיד רכז/ת רשותי פיתוח קריירה חיצוני 06/11/2022 21/11/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/119 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה חיצוני 06/11/2022 21/11/2022
10:00
מכרז כ"א פנימי\חיצוני מס' 22/120 לתפקיד עו"ד ממונה תחום מכרזים וחוזים חיצוני 06/11/2022 21/11/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי/ חיצוני מס' 22/121 לתפקיד בודק\ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 06/11/2022 21/11/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/122 לתפקיד מדריך\ה חינוכי מאתר במט"ל )מרכז טיפול לנערים( חיצוני 06/11/2022 21/11/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/114 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 27/10/2022 13/11/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 22/115 לתפקיד אדריכל/ית הרשות )מנהל/ת אגף( חיצוני 27/10/2022 13/11/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי\ חיצוני מס' 22/106 לתפקיד בודק\ת תוכניות חיצוני 25/10/2022 13/11/2022
12:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/109 לתפקיד סייע/ת מחליפ/ה קבוע/ה בגן ילדים חיצוני 25/10/2022 09/11/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/113 לתפקיד מזכיר/ת בית ספר חיצוני 25/10/2022 13/11/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/112 לתפקיד סייע/ת שנייה בגן ילדים חיצוני 25/10/2022 13/11/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/111 לתפקיד סייע/ת אם בגן ילדים חיצוני 25/10/2022 13/11/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/110 לתפקיד סייע/ת בכיתת PDD חיצוני 25/10/2022 09/11/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/108 לתפקיד מלווים בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 25/10/2022 13/11/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי \חיצוני מס' 105/22 לתפקיד מנהל/ת אשכול שפ"ע חיצוני 20/10/2022 02/11/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/83 לתפקיד מרכז תחום הגיל הרך )לידה עד שלוש( חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כח אדם פנימי\חיצוני מס' 22/95 לתפקיד מנהל\ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה)מנהל\ת אגף( חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/98 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/101 לתפקיד מנהל/ת מחלקת ספורט חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/102 לתפקיד מרכז תחום הטיפול בעולים מאוקראינה ורוסיה חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/103 לתפקיד רכז/ת רשותי פיתוח קריירה חיצוני 03/10/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 97/22 לתפקיד פרויקטור/ית לעידוד עלייה לעולים מחבר העמים חיצוני 28/09/2022 18/10/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/94 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 11/09/2022 26/09/2022
10:00
מכרז כ"א מס' 05/2022 מנכ"ל לחברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ חיצוני 08/09/2022 22/09/2022
12:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/87 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה חיצוני 05/09/2022 20/09/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/89 לתפקיד רכז/ת רשותי פיתוח קריירה חיצוני 05/09/2022 20/09/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/88 לתפקיד מנהל/ת מחלקת ספורט חיצוני 05/09/2022 20/09/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 22/90 לתפקיד קניין/ית חיצוני 05/09/2022 20/09/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/85 לתפקיד מזכיר/ת בית ספר חיצוני 01/09/2022 15/09/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/86 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 01/09/2022 15/09/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/80 לתפקיד מנהל /ת פרויקט מחוברים חיצוני 24/08/2022 07/09/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/81 לתפקיד מדריך פרויקט מחוברים חיצוני 24/08/2022 07/09/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 22/79 לתפקיד אדריכל/ית הרשות )מנהל/ת אגף( חיצוני 24/08/2022 07/09/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/82 לתפקיד מרכז תחום הטיפול בעולים מאוקראינה ורוסיה חיצוני 24/08/2022 07/09/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 63 לתפקיד מדריך פרויקט מחוברים חיצוני 09/08/2022 23/08/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/62 לתפקיד מנהל /ת פרויקט מחוברים חיצוני 09/08/2022 23/08/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 22/76 לתפקיד מנהל/ת מחלקת ספורט חיצוני 04/08/2022 18/08/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/78 לתפקיד רכז/ת רשותי פיתוח קריירה חיצוני 03/08/2022 18/08/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/77 לתפקיד מרכז תחום הטיפול בעולים מאוקראינה ורוסיה חיצוני 03/08/2022 18/08/2022
10:00
מכרז כ"א פנימי\חיצוני מס' 22/50 לתפקיד רכז\ת תוכנית לקידום הדיאולוג החברתי חיצוני 28/07/2022 14/08/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי\חיצוני מס' 22/69 לתפקיד מזכיר/ת בית ספר חיצוני 28/07/2022 14/08/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/74 לתפקיד בודק\ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 28/07/2022 14/08/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 22/75 מפקח/ת תכנון ובנייה חיצוני 28/07/2022 14/08/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 22/73 לתפקיד אדריכל/ית הרשות )מנהל/ת אגף( חיצוני 28/07/2022 14/08/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/65 לתפקיד רכז/ת רשותי פיתוח קריירה חיצוני 18/07/2022 02/08/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/66 לתפקיד עו"ס מרכז תחום הטיפול בעולים מאוקראינה ורוסיה חיצוני 18/07/2022 02/08/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/67 לתפקיד מדריך/ה מועדונית למניעת נשירת תלמידים חיצוני 18/07/2022 02/08/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/68 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה חיצוני 18/07/2022 02/08/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/70 לתפקיד מנהל/ת מרכז השכלה – היל"ה במחלקת קידום נוער חיצוני 18/07/2022 02/08/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 22/64 לתפקיד קניין/ית חיצוני 10/07/2022 21/07/2022
10:00
מכרז כ"א פנימי \חיצוני מס' 22/61 לתפקיד מרכז תחום הטיפול בעולים מאוקרינה ורוסיה חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
10:00
מכרז כ"א פנימי\ חיצוני מס' 22/60 לתפקיד מהנדס/ת הנדסאי/ת ביצוע חיצוני 29/06/2022 14/07/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי\ חיצוני מס' 22/59 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 27/06/2022 12/07/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 22/58 לתפקיד מדריך/ה מועדונית למניעת נשירת תלמידים חיצוני 23/06/2022 10/07/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי\ חיצוני מס' 22/54 לתפקיד מנהל/ת מדור שומה חיצוני 23/06/2022 10/07/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/56 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 23/06/2022 10/07/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/52 לתפקיד מוקדן/ית חיצוני 23/06/2022 10/07/2022
10:00
קול קורא מס' 22/41 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי לבית המשפט הקהילתי חיצוני 23/06/2022 10/07/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי\חיצוני מס' 22/53 לתפקיד קופאי/ת חיצוני 23/06/2022 10/07/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/51 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 23/06/2022 10/07/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי \חיצוני מס' 22/47 לתפקיד בודק\ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 02/06/2022 16/06/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 22/48 לתפקיד קניין/ית חיצוני 02/06/2022 16/06/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/46 לתפקיד מוקדן/ית חיצוני 30/05/2022 14/06/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 45/22 מגשר/ת חינוכי/ת בין תרבותי/ת לדוברי שפות בני המנשה חיצוני 26/05/2022 12/06/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 44/22 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 23/05/2022 07/06/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 42/22 לתפקיד מזכיר/ת מחלקת רכש חיצוני 22/05/2022 05/06/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 43/22 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה חיצוני 22/05/2022 06/06/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 41/22 מפקח/ת תכנון ובנייה חיצוני 17/05/2022 01/06/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי\חיצוני מס' 40/22 לתפקיד מדריך חינוכי מאתר במרכז טיפול לנוער ותכנית מעגל בנים חיצוני 15/05/2022 30/05/2022
10:00
מכרז כ"א אדם פנימי\חיצוני מס' 22/39 לתפקיד מנהל\ת אגף תכנון אסטרטגי חיצוני 11/05/2022 26/05/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 22/34 לתפקיד קניין/ית חיצוני 09/05/2022 24/05/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי\ חיצוני מס' 22/36 לתפקיד מלווה משפחות לטיפול בעולים חדשים מאוקראינה ורוסיה חיצוני 09/05/2022 24/05/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 22/35 לתפקיד רכז/ת מעורבות חברתית חיצוני 09/05/2022 24/05/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/37 לתפקיד מנהל /ת פרויקט מחוברים חיצוני 09/05/2022 24/05/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/38 לתפקיד מדריך פרויקט מחוברים חיצוני 09/05/2022 24/05/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי/ חיצוני מס' 22/29 לתפקיד מוקדן/ית חיצוני 28/04/2022 15/05/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/33 לתפקיד מלווים בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 28/04/2022 15/05/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי\חיצוני מס' 2022/32 לתפקיד סייע/ת אם בגן ילדים חיצוני 28/04/2022 15/05/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/30 לתפקיד סייע/ת בכיתת PDD חיצוני 28/04/2022 15/05/2022
10:00
מכרז כ"א פנימי\חיצוני מס' 22/28 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 28/04/2022 15/05/2022
10:00
מכרז כח אדם פנימי \חיצוני מס' 22/27 לתפקיד קניין/ית חיצוני 12/04/2022 26/04/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי /חיצוני מס' 22/26 לתפקיד מנהל /ת פרויקט מחוברים חיצוני 12/04/2022 26/04/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 22/24 לתפקיד מדריכ\ה מוגנות לתלמידים ונוער במצבי סיכון חיצוני 12/04/2022 26/04/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/25 לתפקיד מדריך פרויקט מחוברים חיצוני 12/04/2022 26/04/2022
10:00

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 33/23 לתפקיד ממלא\ת מקום עובד שכונתי 15/03/2023 30/03/2023
10:00
קול קורא מס' 23/32 לתפקיד עו"ס משפחה לטיפול בהזנחת ילדים משפחות-מיזם מפגש פומבי 12/03/2023 26/03/2023
10:00
החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ מכרז מס' 2023/40 מנהל הפארק העירוני "נופארק" בנוף הגליל (לחברה הכלכלית בנוף הגליל) פומבי 12/03/2023 30/03/2023
10:00
קול קורא מס' 23/24 לתפקיד נהג פומבי 05/03/2023 08/03/2023
10:00
קול קורא מס' 23/25 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 01/03/2023 16/03/2023
10:00
קול קורא מס' 23/26 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות פומבי 01/03/2023 16/03/2023
10:00
קול קורא מס' 23/27 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 01/03/2023 16/03/2023
10:00
קול קורא מס' 23/28 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה פומבי 01/03/2023 16/03/2023
10:00
קול קורא מס' 23/29 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 01/03/2023 16/03/2023
10:00
קול קורא מס' 23/21 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות פומבי 13/02/2023 27/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/20 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 13/02/2023 27/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 13/02/2023 28/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/22 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 13/02/2023 28/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/16 לתפקיד מלווה מנהלי לתכנית תיאום טיפול -אזרחים ותיקים פומבי 07/02/2023 22/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/17 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה פומבי 07/02/2023 22/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/18 לתפקיד עו"ס בתוכנית נתיבים להורות פומבי 07/02/2023 22/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/19 לתפקיד עו"ס משפחה לטיפול בהזנחת ילדים משפחות-מיזם מפגש פומבי 07/02/2023 22/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/16 לתפקיד קברן בבית העלמין פומבי 31/01/2023 07/02/2023
10:00
קול קורא מס' 15/23 לתפקיד פועל אחזקה כללי פומבי 30/01/2023 02/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/14 לתפקיד פועל אחזקה כללי פומבי 23/01/2023 26/01/2023
10:00
קול קורא מס' 23/9 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/10 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/11 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/12 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/13 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/11 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 19/01/2023 05/02/2023
10:00
קול קורא מס' 23/7 לתפקיד פועל אחזקה כללי פומבי 11/01/2023 16/01/2023
10:00
קול קורא מס' 3/23 לתפקיד סייע/ת צמוד/ה במוסדות חינוך 03/01/2023 08/01/2023
10:00
קול קורא מס' 2/23 לתפקיד סייע/ת רפואי/ת במוסדות חינוך 03/01/2023 08/01/2023
10:00
קול קורא מס' 1/23 לתפקיד עו"ס בתוכנית נתיבים להורות 03/01/2023 18/01/2023
10:00
קול קורא מס' 6/23 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי לבית המשפט הקהילתי 03/01/2023 18/01/2023
10:00
קול קורא ממלא\ת מקום מס' 5/23 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה 03/01/2023 18/01/2023
10:00
קול קורא מס' 4/23 מ"מ למנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי 03/01/2023 18/01/2023
10:00
קול קורא מס' 22/115 לתפקיד פקיד\ה במדור פרויקטים פומבי 29/12/2022 02/01/2023
10:00
קול קורא -22-116 עו''ס זכויות וקהילה פומבי 29/12/2022 12/01/2023
10:00
קול קורא מס' 22/117 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 29/12/2022 12/01/2023
10:00
קול קורא מס' 22/118 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) פומבי 29/12/2022 12/01/2023
10:00
קול קורא מס' 22/119 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות פומבי 29/12/2022 12/01/2023
10:00
קול קורא - מס' 114/22 לתפקיד פועל פינוי אשפה פומבי 20/12/2022 22/12/2022
10:00
קול קורא מס' 22/108 לתפקיד מלווה מנהלי לתכנית תיאום טיפול -אזרחים ותיקים פומבי 15/12/2022 29/12/2022
10:00
קול קורא מס' 22/110 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 15/12/2022 29/12/2022
10:00
קול קורא מס' 22/112 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה פומבי 15/12/2022 29/12/2022
10:00
קול קורא מס' 22/109 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 15/12/2022 29/12/2022
10:00
קול קורא מס' 22/107 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 15/12/2022 29/12/2022
10:00
קול קורא מס' 22/111 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות פומבי 15/12/2022 29/12/2022
10:00
קול קורא מס' 22/104 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 07/12/2022 22/12/2022
10:00
קול קורא מס' 22/103 לתפקיד מ"מ -מדריך\ה בתוכנית "משפחות" פומבי 24/11/2022 28/11/2022
10:00
קול קורא מס' 22/99 מ"מ למנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי פומבי 17/11/2022 04/12/2022
10:00
קול קורא מס' 100/22 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 17/11/2022 04/12/2022
10:00
קול קורא מס' 22/101 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במרכז לאלימות במשפחה פומבי 17/11/2022 04/12/2022
10:00
קול קורא לתפקיד מלווה מנהלי לתכנית תיאום טיפול -אזרחים ותיקים מס 92-22 פומבי 03/11/2022 17/11/2022
10:00
קול קורא מס 98-22 לתפקיד ממ קצין ביקור סדיר פומבי 03/11/2022 17/11/2022
10:00
קול קורא מס' 97-22 - נהג איסוף אשפה פומבי 03/11/2022 08/11/2022
10:00
קול קורא מס' 22/95 לתפקיד מ"מ מוקדן/ית פומבי 02/11/2022 06/11/2022
10:00
קול קורא מס' 96/22 לתפקיד סייע/ת צמוד/ה במוסדות חינוך פומבי 31/10/2022 03/11/2022
10:00
קול קורא מס' 22/94 מ"מ למנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי פומבי 27/10/2022 10/11/2022
10:00
קול קורא מס' 22/91 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 27/10/2022 09/11/2022
10:00
קול קורא מס' 22/93 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במרכז לאלימות במשפחה פומבי 27/10/2022 10/11/2022
10:00
קול קורא מס' 22/88 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 26/10/2022 09/11/2022
10:00
קול קורא מס' 22/89 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות פומבי 26/10/2022 09/11/2022
10:00
קול קורא מס' 22/87 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה פומבי 26/10/2022 09/11/2022
10:00
קול קורא מס' 22/90 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 26/10/2022 09/11/2022
10:00
קול קורא מס' 22/86 לתפקיד סייע/ת פדגוגית בחינוך המיוחד פומבי 25/10/2022 08/11/2022
10:00
קול קורא מס' 85-22 לתפקיד סייע-ת רפואי-ת במוסדות חינוך מס' 34-21 פומבי 25/10/2022 08/11/2022
10:00
קול קורא מס'83-22 - לתפקיד פועל אחזקה כללי פומבי 20/10/2022 24/10/2022
10:00
קול קורא מס' 22/82 לתפקיד פועל אחזקה כללי פומבי 03/10/2022 06/10/2022
10:00
קול קורא מס' 22/84 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 03/10/2022 18/10/2022
10:00
קול קורא מס' 22/81 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 03/10/2022 18/10/2022
10:00
קול קורא מס' 22/80 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 03/10/2022 18/10/2022
10:00
קול קורא מס' 22/79 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה ועו"ס\ית קהילתי שיקום שכונות פומבי 03/10/2022 17/10/2022
10:00
קול קורא מס' 22/78 מ"מ למנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי פומבי 02/10/2022 17/10/2022
10:00
קול קורא - מס' 22/77 לתפקיד פועל פינוי אשפה פומבי 20/09/2022 22/09/2022
10:00
קול קורא מס' 22/76 לתפקיד פקיד\ה במדור פרויקטים פומבי 13/09/2022 16/09/2022
10:00
קול קורא מס' 22/71 לתפקיד ממלא\ת מקום למנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 3 פומבי 05/09/2022 20/09/2022
10:00
קול קורא מס' 22/70 לתפקיד פועל אחזקה כללי פומבי 25/08/2022 29/08/2022
10:00
קול קורא מס' 22/68 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה ועו"ס\ית קהילתי שיקום שכונות פומבי 24/08/2022 07/09/2022
10:00
קול קורא ממלא\ת מקום מס' 22/67 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 24/08/2022 07/09/2022
10:00
קול קורא מס' 22/65 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 24/08/2022 07/09/2022
10:00
קול קורא מס' 22/63 ממלא\ת מקום לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 24/08/2022 07/09/2022
10:00
קול קורא מס' 22/69 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי לבית המשפט הקהילתי פומבי 24/08/2022 14/09/2022
10:00
קול קורא מס' 22/66 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במרכז לאלימות במשפחה פומבי 24/08/2022 07/09/2022
10:00
קול קורא מס' 22/62 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 24/08/2022 07/09/2022
10:00
קול קורא מס' 22/64 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 24/08/2022 07/09/2022
10:00
קול קורא - מס' 22/61 לתפקיד פועל פינוי אשפה פומבי 09/08/2022 11/08/2022
10:00
קול קורא מס' 22/59 לתפקיד מלווה מנהלי לתכנית תיאום טיפול -אזרחים ותיקי פומבי 04/08/2022 18/08/2022
10:00
קול קורא מס' 22/58 לתפקיד אב בית בבית ספר יסודי פומבי 03/08/2022 08/08/2022
16:00
קול קורא מס' 22/52 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במרכז לאלימות במשפחה פומבי 28/07/2022 14/08/2022
10:00
קול קורא מס' 22/53 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) פומבי 28/07/2022 14/08/2022
10:00
קול קורא ממלא\ת מקום מס' 22/54 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 28/07/2022 14/08/2022
10:00
קול קורא מס' 22/55 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 28/07/2022 14/08/2022
10:00
קול קורא מס' 22/56 ממלא\ת מקום לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 28/07/2022 14/08/2022
10:00
קול קורא מס' 22/57 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 28/07/2022 14/08/2022
10:00
קול קורא מס' 22/50 מ"מ למנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי פומבי 18/07/2022 02/08/2022
10:00
קול קורא מס' 22/51 לתפקיד מלווה מנהלי לתכנית תיאום טיפול -אזרחים ותיקים פומבי 18/07/2022 02/08/2022
10:00
קול קורא מטהר 49/22 לתפקיד: קברן\ית בבית העלמין פומבי 14/07/2022 18/07/2022
10:00
קול קורא ממלא\ת מקום מס' 22/47 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 10/07/2022 21/07/2022
10:00
קול קורא מס' 22/45 ממלא\ת מקום לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 06/07/2022 21/07/2022
10:00
קול קורא מס' 22/44 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 06/07/2022 21/07/2022
10:00
קול קורא מס' 22/46 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) פומבי 06/07/2022 21/07/2022
10:00
קול קורא מס' 22/48 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה ועו"ס\ית קהילתי שיקום שכונות פומבי 06/07/2022 21/07/2022
10:00
קול קורא לרשת המרכזים הקהילתיים "פסיפס" למתן שירותים בהפקת תוכן אמנותי לפסטיבל השוקולד נוף הגליל 2022 פומבי 05/07/2022 10/07/2022
12:00
קול קורא לרשת המרכזים הקהילתיים "פסיפס" למתן שירותי עוזר הפקה לפסטיבל השוקולד נוף הגליל 2022 פומבי 05/07/2022 21/07/2022
12:00
קול קורא לשרת המרכזים הקהילתיים "פסיפס" למתן שירותים בניהול טכני לפסטיבל השוקולד נוף הגליל 2022 פומבי 05/07/2022 21/07/2022
12:00
קול קורא מטהר 22/43 לתפקיד: מטהר/ת בבית העלמין פומבי 27/06/2022 04/07/2022
10:00
קול קורא מס' 22/42 לתפקיד מלווה מנהלי לתכנית תיאום טיפול – אזרחים ותיקים פומבי 27/06/2022 04/07/2022
10:00
קול קורא מס' 22/40 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 12/06/2022 27/06/2022
10:00
קול קורא מס' 22/37 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) פומבי 12/06/2022 27/06/2022
10:00
קול קורא ממלא\ת מקום מס' 22/39 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 12/06/2022 27/06/2022
10:00
קול קורא מס' 22/38 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה ועו"ס\ית קהילתי שיקום שכונות פומבי 12/06/2022 27/06/2022
10:00
קול קורא מס' 35/22 מ"מ למנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי חיצוני 26/05/2022 09/06/2022
10:00
קול קורא מס' 30/22 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות חיצוני 17/05/2022 24/05/2022
10:00
קול קורא פנימי מס' 34/22 לתפקיד אב בית בבית ספר יסודי פנימי 15/05/2022 30/05/2022
16:00
קול קורא מס' 32/22 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה חיצוני 15/05/2022 30/05/2022
10:00
קול קורא מס' 31/22 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה במרכז טיפול לנוער ותכנית מעגל בנים. חיצוני 15/05/2022 30/05/2022
10:00
קול קורא ממלא\ת מקום מס' 33/22 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה חיצוני 15/05/2022 30/05/2022
10:00
קול קורא מס' 22/27 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי לבית המשפט פומבי 09/05/2022 24/05/2022
10:00
קול קורא מס' 22/28 ממלא\ת מקום לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 09/05/2022 24/05/2022
10:00
קול קורא מס' 22/29 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) פומבי 09/05/2022 24/05/2022
10:00
קול קורא מס' 22/26 לתפקיד עו"ס משפחה-מרכז תחום הטיפול בעולים מאוקרינה ורוסיה פומבי 09/05/2022 24/05/2022
10:00
קול קורא מס' 22/30 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות פומבי 09/05/2022 24/05/2022
10:00
קול קורא מס' 22/21 מ"מ למנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסוד פומבי 28/04/2022 15/05/2022
10:00
קול קורא מס' 22/25 ממלא\ת מקום לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 12/04/2022 26/04/2022
10:00
קול קורא מס' 22/24 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות פומבי 12/04/2022 26/04/2022
10:00
קול קורא מס' 22/23 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה פומבי 12/04/2022 26/04/2022
10:00
קול קורא מס' 22/22 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 12/04/2022 26/04/2022
10:00
קול קורא מס' 22/20 לתפקיד ממלא\ת מקום מזכיר/ת בית ספר יסודי פומבי 10/04/2022 12/04/2022
10:00

חזור למכרזים פעילים